Въз основа на постоянно нарастващата конкуренция, предприятията са принудени да реагират все по-бързо, както и да работят по-гъвкаво и ефективно. IТ-мениджърите се нуждаят от решения, които да гарантират при ниски разходи и минимални усилия сигурната и бърза интернет връзка между седалищата на фирмата, пътуващите служители и партньорите на предприятието. VPN-решенията на Ен-коннект ООД изпълняват тези изисквания - надеждно и икономично.  

Пълно интегрираните VPN-решения на Ен-коннект ООД понижават не само разходите за отдалечен достъп до фирмените мрежи, а и подпомагат едновременно предприятия с най-различни изисквания – от най-обикновенното обслужване на E-Mail и уеб браузване до свръх комплексната мрежова среда. 

Като партньор на водещи предприятия в областта на софтуера за защита ние помагаме на нашите клиенти при планирането, реализирането и поддръжката на интернет-решенията за защита.

Нашите компетенции
- Концепция и техническа консултация
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks