Днес информацията трябва да бъде налична по всяко време и на всяко място. Именно в епохата на интернет, достъпът 24 часа по 7 дни в седмицата се е превърнал във важен за успеха фактор. Ен-коннект ООД предлага решения за повишаване на техническата достъпност до приложения и данни:

Redundante Cluster
В един клъстер са дублирано свързани много сървъри. По този начин при отказ на даден сървър или планова поддръжка, запитванията автоматично се насочват към друг функциониращ сървър. С това решение може да се осигури висока отказоустойчивост  на критични за предприятието процеси.

Балансиране на натоварването
Балансирането на натоварването на основата на IP или софтуер разпределя автоматично запитванията на клиентите вътре в системата от сървъри. Така проблемите дори и при голям брой потребители остават в миналото. Чрез балансът на натоварването се постига също така и висока степен на скалируемост – при повишаване на натоварването могат просто да се добавят нови сървъри.

Нашите компетенции
- Концепция и техническа консултация
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks