Съвременните концепции за съхранение имат за цел запаметяването и архивирането на фирмените данни на едно централно място. Посредством оптимизираният достъп драстично се понижават предимно разходите за администриране, тъй като отделни и системноспецифични дейности по поддръжката остават в миналото.

Ен-коннект ООД развива съвместно с Вас здрава Storage-архитектура, която нараства с Вашите нужди и изисквания.

Управление на документи
Съвременните начини за боравене с документи могат драстично да повишат конкурентноспособността. С цялостен, електронен архив отпада времето за търсене на договори, писма и бележки и се заменя с целенасочено търсене в наличността от документи на предприятието. Информацията става достъпна, независима от мястото и работното време.

Нашите компетенции
- Концепция и техническа консултация
- Приемане на данните
- Интерфейс-дизайн
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка, обучение на потребителите

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks