Достъпът от цял свят до данни, както и съвместното използване на връзки, днес са се превърнали в решаващ фактор за успех на фирмите. От свободния информационен поток в интернет се появява и заплахата от излагане на ценна, тайна и поверителна информация на непозволен достъп.

Ен-коннект ООД предлага интегрирани Firewall-решения за защита на мрежите:

Firewall защитава надеждно Вашата вътрешна мрежа от нежелани посетители. Ние анализираме пропуските в защитата и намираме подходяща Firewall-система. След успешна инсталация наша е задачата да изработим Firewall-правила и непрекъснато да наблюдаваме механизма за защита.

Нашите компетенции
- Концепция и техническа консултация
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks