Именно днес IT-бюджетите са оскъдни и инвестициите трябва да се прилагат целево и ползотворно. Чрез централно инсталиране на приложения и употребата на Thin-Clients, IT-разходите на предприятието могат драстично да се редуцират.

Thin Clients са минимално оборудвани PC-терминали и са само тогава напълно функциониращи, когато са свързани с хост сървър. Между клиента и сървъра се пренасят команди от клавиатурата, движенията на мишката и актуализации на монитора (LAN, WAN или Internet-връзка), така че да се използват само ниски диапазони.

Така наред с понижението на разходите за поддръжка и техническо обслужване на работните места, се цели и подобряване на защитата: данните са централно съхранени и по този начин са предпазени по всяко време от унищожаване, кражба или загуба.

Чрез инсталирането на приложенията върху централни сървъри могат да се извършват актуализации за кратко време и така новите версии са на разположение на всички потребители по едно и също време. Това също води до съществено намаляване на разходите за администриране и обслужване.

Нашите компетенции
- Концепция и техническа консултация
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks