Ен-коннект ООД реализира на базата на модерни MDE-технологии интегрирани, мобилни инфраструктурни решения за предприятията от следните области:

- Индустрия на стоки за широко потребление
- Издателства
- Производство на съоръжения и машини
- Застрахователни институти и банки
- Услуги

На основата на нашите сигурни и удобни решения, на крайните потребители могат да бъдат предоставени необходимите бизнес инструменти независимо от мястото и времето:

- Регистриране на поръчки, оферти и договори
- Съдействие при продажбите чрез интегрирано отразяване
- Отдалечено проследяване на производството/ доставката
- Проверка на наличността на продукти и обслужване
- Конфигуриране на варианти и продукти
- Документация от инспекции, поръчки за поправки и дни за поддръжка
- Регистриране на изисквания за поръчки

Въз основа на надеждната, актуална и качествена информация фирмените представители биват поставени в положение да изпълняват ролята на свързващо звено между предприятието и клиентите. Служителят на място може по-добре да консултира клиентите, и така да постигне по-голям оборот и като резултат да предложи по-добро обслужване.  

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks