Днес всеки, който взема решенията в едно предприятие, е зависим от качеството на предоставените му данни. Често това е възпрепятствано от голямото количество и различните източници и формати на данните.

Прозрачната фирмена информация е база за добри решения – и за една ясна преднина пред конкуренцията. В този контекст нашите решения извличат и трансформират обема данни от различни оперативни системи (напр. ERP, CRM, Microsoft Excel) и ги свързват в една централна информационна база данни.

Решенията Business Intelligence правят възможни изчисления в рамките на цялото предприятие и определянето на формално базирани стойности. Нашите решения предлагат на потребителите достъп от цял свят до персонализирани интерфейси за анализ на рационални и мултидимензионални данни.

Нашите компетенции
- Анализ на наличните източници данни
- Концепция и консултация
- Трансформация на данни
- Интерфейс-дизайн
- Обучение на потребителите
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks