Днес ефективно ERP означава да се съкрати времето за реакция и обработка, да се понижат разходите, да се елиминира излишната информация, да се редуцира сложността, да се минимира наличността, да се съкрати времето на престой, да се повиши готовността за доставка и качество, и това не само в собственото предприятие, а от доставчика до клиента.

Модулните ERP-решения на Ен-коннект ООД предлагат заедно с това и функции за покупка, логистика, производство, пласмент и обслужване.

Пласмент
- Планиране на продажби
- Изготвяне и управление на оферти
- Регистриране на договори
- Конфигурация на варианти
- Проверка на наличности
- Проучване на цени
- Мениджмънт на кредити
- Фактуриране
- Управление на контактите
- Планове за доставка
- Рекламации
- Обработка на неизплатени дългове
- Пресмятане на разходите за доставка

Доставка
- Проучване на нуждите, изисквания към поръчката
- Запитване и оферти от доставчици
- Поръчки/Рамкови договори
- Rollenbasiertes Freigabeverfahren

Производство
- Планиране на производството и капацитета
- Серийно и договорено производство
- Многостепенни спецификации, базирани на формули варианти
- Договори за производство / изнесено производство
- Извършване на монтажи
- Управление на серийни номера/ ценоразпис

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks