Оптимираните фирмени процеси и ефективните IT-системи се превърнаха в съществен фактор за успеха на предприятията. Консултанти с дългогодишен опит в бранша и високо квалифицирани техници ще Ви помогнат от анализа и оптимирането на фирмените процеси, през концепцията за индивидуални IT-решения до тяхното внедряване.

Мобилни решения
Мобилни бизнес инструменти за фирмените представители
По-сигурен достъп до мрежата за пътуващите служители

Защита на данни и мрежа
Защита от компютърни вируси
Защита от хакери
Сигурно свързване на фирмените седалища
Защита от загуба на данни
Архивиране на фирмени документи
Надеждни сървърни системи

Понижаване на разходите за IТ
Осигуряване на икономични приложения
Централно съхранение и архивиране на данни

Бизнес приложения
Прозрачна фирмена информация и цени
Решения за покупка, производство, логистика, пласмент и обслужване
Ефективно управление на отношенията с клиентите

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks