CRM-решенията Ви помагат при изграждането, укрепването и разширяването на отношенията с Вашите клиенти и съдействат за ефикасното управление на информацията за клиентите. 

Ен-коннект ООД предлага модулни и скалиращи решения за управление на отношенията с клиентите.

Мениджмънт на продажбите
- Планиране на пласмента
- Планиране на продажбите и областите
- Opportunity Management

Мениджмънт на маркетинга
- Планиране на маркетинга
- Мениджмънт на кампаниите
- Knowledge-Management
- Сегментиране на клиентите

Мениджмънт на обслужването
- Планирано техническо обслужване
- Изпълнение на договри, гаранции и инсталации
- Изпълнение на рекламации и обратно връщане на стока
- Планиране на употребата
- Trouble-Ticketing-System

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks