Все по-нарастващото значение на интернет и фирмените мрежи се отразява в покачването  на изискванията към непрекъсваемия фирмен процес. Вашите данни трябва да са консистентни и достъпни по 24 часа в денонощието, за да се избегнат възможните загуби в оборота и неизгодното положение спрямо конкуренцията.

Всяко предприятие трябва да бъде подготвено в своето ежедневие за възможни катастрофи като човешки или технически грешки, нападение от вируси, пожар и т.н.

Backup-решенията на Ен-коннект ООД се справят с предизвикателствата на цялостната защита на данни в съвременното работно ежедневие и използват награждавани, иновативни технологии за висока степен на достъпност до данните в цялото предприятие.

Нашите компетенции
- Анализ на настоящата ситуация
- Концепция и техническа консултация
- Подготовка на мерки и планове за спешни случаи
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks