Все по-често се пускат в обращение вредни вируси, които се разпространяват с извънредна скорост. Поради това за предприятията темата "Вируси" е основен проблем. Само пълната защита на ниво работни станции и мрежови сървъри може дългосрочно да гарантира експлоатационната готовност на IT-средата и продуктивността на потребителите.

Нашите решения работят с иновативни продукти за сканиране за вируси и поправка, които изискват незначителни ресурси в мрежовата инфраструктура.

Инфектираните клиентски работни станции и мрежови сървър могат по поръчка с помощта на една централна конзола бързо и ефективно да бъдат почистени от вируси. Дори непознатите, нови вируси биват в над 80% от случаите разпознати и отстранени.

Централният инструмент за управление позволява централно, платформено разположено разпределение на вирусни дефиниции и продуктова актуализация към работните станции и множеството платформи на мрежовите сървъри. По този начин разходите за разпределение на актуализациите в рамките на фирмата значително спадат.

Като софтуер партньор на Symantec Ен-коннект ООД предлага решения за защита от вируси за фирмена, скалируема и платформено разположена защита на работните места и мрежовите сървъри.

Нашите компетенции
- Концепция и техническа консултация
- Набавяне на хардуер и софтуер, лизинг-финансиране
- Remote-администриране
- Гореща линия за поддръжка

Свържете се с нас

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-решения
Backup/Защита на данните
Business Intelligence
CRM-решения
ERP-решения
Висока степен на достъпност
Мобилна регистрация на данни
Сигурност на мрежата
Serverbased Computing
Storage-решения
Защита от вируси
Virtual Private Networks