Нашата цел при разработването на софтуер е да направим организацията на клиента по-стабилна и едновременно с това по-гъвкава. За разработката на силни, приложими в цялото предприятие и безпроблемно скалиращи се приложения ние използваме най-модерни инструменти и изпробвани методи. При това ние поставяме високи изисквания към сигурността на транзакциите и възможностите за интегриране на нашите решения.

Компетенции

- Разработка на индивидуален софтуер
- Разработка на компоненти за стандартен софтуер (напр. SAP R/3, Navision)
- Изготвяне на съпровождащата документация
- Тестове за приложимост и трансформация на данни
- Обучение на потребителите, системна интеграция

Нашият подход
- Употреба на водещи в бранша инструменти и съвременни технологии
- Разработка стриктно според вътрешните стандарти за качество
- Сигурна инвестиция, скалируемо оформление на приложенията
- Повторна употреба на базирани на компоненти разработки  
- Основните технологии се избират изключително въз основа на качествен принцип и според производителя   

Вашите ползи
- Бърза, изгодна алтернатива за вътрешнофирмено имплементиране
- Обслужване на клиенти по 24 часа в денонощието, техническа помощ на място
- Консолидация на платформи и приложения
- Без зависимост от ключови личности във Вашето предприятие  

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-Outsourcing
Инфраструктурен мениджмънт
Системна интеграция
Разработка на софтуер
Услуги по поддръжката