Компетенции
- Гореща линия или уеб поддръжка за дефинирани групи от потребители
- Поддръжка на стандартен и индивидуален софтуер 
- Отдалечена помощ директно върху монитора
- Прозрачен отчет за постиженията, документация 
- Изграждане и поддържане на Knowledge-Base за чести проблеми

Нашият подход
- Опитни, високо квалифицирани сътрудници по поддръжка
- Скалируеми процеси в нашата организация по поддръжката 
- Гъвкави споразумения за поддръжка и модели за отчитане

Вашите ползи
- Гарантирана помощ по телефона, централно място за спешни случаи за Вашите потребители
- Висока квота на решения веднага по телефона
- Проверка на статуса по всяко време чрез уеб портал
- Облекчаване на Вашият IT-отдел на място
- Повишаване на продуктивността и задоволство при потребителите

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-Outsourcing
Инфраструктурен мениджмънт
Системна интеграция
Разработка на софтуер
Услуги по поддръжката