Нашият опит в реализирането на инфраструктурни решения, с демонстриране на операционни системи и приложения, както и на решения за децентрализирани седалища, ни прави идеален партньор.

Доставчици, фирмени представители и клиенти искат да разполагат по всяко време с необходимите данни. Ен-коннект ООД осигурява безпроблемното функциониране и при това Ви гарантира в най-висока степен прозрачност на разходите.

Нашите компетенции
- Поддръжка и мониторинг на системите от сървъри
- Грижа за данните на потребителите и свързаните с това пълномощия
- Покупка на хардуер и софтуер, инвентаризиране и мениджмънт на лицензите
- Отдалечена поддръжка и производителност на софтуера
- Функциониране на системите за Backup/Recovery, антивирусна защита
- Грижа и поддръжка на базата данни и фирмения софтуер

Какво правим още за Вас
- Гарантирано време за реакция при проблем с функционирането
- Осигуряване на уреди за смяна при необходимост от поправка
- Гореща линия за поддръжка, сервизни пзртньори в цялата страна
- Online-Tracking (проследяване по време на запитванията за поддръжка)

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-Outsourcing
Инфраструктурен мениджмънт
Системна интеграция
Разработка на софтуер
Услуги по поддръжката