Юридически погледнато лизингът е „правото на ползване на имущество за определен период от време  срещу заплащане”. Фактически той представлява финансова алтернатива за инвестиции, а освен това и инструмент за стратегическо управление на предприятието.

Лизингът обхваща компонентите на финансирането, най-вече като вид договор – изрично се предлага придобиване на лизинговото имущество след изтичане на договора.

При наема решението за инвестиции се взема от наемодателя. При лизинга Вие избирате, кой обект да се придобие.

Управлението и поддръжката при наема е в ръцете на наемодателя. При лизинга Вие действате до голяма степен като собственик. Вие осигурявате например необходимата поддръжка на лизинговия обект и избирате, къде да бъдат направени задължителните застраховки. Тези задачи Вие разбира се може да прехвърлите на Ен-коннект ООД.

Тъй като лизинговите обекти се балансират от лизинговите дружества, а не от потребителя, и лизинговите вноски са данъчно признати разходи на предприятието, лизингът представлява за Вас стратегически балансов и финансов инструмент за управление.

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-лизинг
Какво е лизинг?
Предимства на лизинга
Sale-and-lease-back
Често задавани въпроси
Лизингово право
Лизинг-речник

Лизинг-калкулатор