Инвестиционното IT-имущество, което вече е собственост на бъдещия лизингополучател може да бъде продадено на Ен-коннект ООД с намерението, то да се използва в рамките на лизингов договор.

Така и предприятия, които наскоро са инвестирали в IT-инфраструктура, могат да се възползват от всички предимства на лизинга. Това поражда незабавна печалба на ликвидност, което дава възможност на предприятието да реализира други финансови цели.

Повечето банки се ориентират при оценяването по амортизационния план на актуалните баланси и така поставят финансовата отчетна стойност. Действително настоящата стойност на обектите често е по-висока и това води до загуби.

Ен-коннект ООД взема предвид това обстоятелство и оценява IT-хардуера според действителната настояща цена.  

Бързи факти
- SLB-договорите са възможни при настояща стойност от 5 хил. евро
- IT-хардуер може да бъде взет на лизинг, ако не е по-стар от 2 години
- Срокът на лизинга възлиза най-често на 18 месеца

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-лизинг
Какво е лизинг?
Предимства на лизинга
Sale-and-lease-back
Често задавани въпроси
Лизингово право
Лизинг-речник

Лизинг-калкулатор