Вие планирате инвестиции в съвременна информационна и комуникационна техника, за да си осигурите предимство от време и конкурентноспособност на пазара, и искате при това да спестите ликвидност и собствен капитал? Тогава лизингът като гъвкава и балансово неутрална финансова форма е вярната алтернатива.Калкулиране на лизинг


Срок на договора:
Нето цена на стоката:
BGL


Запазване на ликвидността – осигуряване на растеж
С IT-лизинга Вие разпределяте разходите за придобиване на Вашата инвестиция върху целия период на употреба. Това конкретно за Вас означава: употреба на топ-технологии при минимални финансови разходи. Вашите кредитни линии остават непокътнати, Вашият план за ликвидност се гарантира. Лизинговите вноски в пълния им размер се приспадат от данъка като разходи на фирмата.

Финансиране на проект
Темпото на иновации при съвременните софтуерни операционни системи и програми става все по-бързо. С IT-лизинга Вие можете да използвате изгодно софтуера за информационна техника както и разходите на вноски за услуги, напр. пригодяване към нуждите на клиента и по този начин да си осигурите предимство откъм продуктивност.

Всичко за предимствата за Вашето предприятие

Sale-and-lease-back
Инвестиционното IT-имущество, което вече е собственост на бъдещия лизингополучател може да бъде продадено на Ен-коннект ООД с намерението, то да се използва в рамките на лизингов договор. Така и предприятия, които наскоро са инвестирали в IT-инфраструктура, могат да се възползват от всички предимства на лизинга.

Допълнителна информация за Sale-and-lease-back

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-лизинг
Какво е лизинг?
Предимства на лизинга
Sale-and-lease-back
Често задавани въпроси
Лизингово право
Лизинг-речник

Лизинг-калкулатор