Гъвкавите IT-системи се превърнаха в определящи успеха фактори за всяко предприятие. Added Values днес често са решаващ критерий за решение за покупка – поддръжката е едновременно шанс и изискване. Как да се справим с тези предизвикателства?

Ен-коннект ООД ще Ви помогне с опитни консултанти и изпробвани методи при търсенето на отговори и  прилагането на подходящи решения.

Намирането на целта и дефинирането на проекти са вътрешнофирмени процеси и са насочени към стратегията на фирмата и важността на отделните организационни единици. Ние помагаме в тази фаза на оспорвани дискусии като неутрален, външен партньор със съвременни модераторски техники. Ние анализираме Вашите фирмени процеси и моделираме съвместно с Вас концепцията на решението.

С нашия опит на Ваша страна, Вие като клиент сигурно и бързо вървите към старта. Това Ви предпазва от повторение на чужди грешки и предотвратява непечеливши инвестиции. Само онези концепции и технологии, които отговарят на нашите изисквания относно стабилност, надеждност и производителност, намират употреба в нашите стратегии за решения.
 

Нашият подход
- Възприемане на настоящата ситуация / Анализ на данни
- Workshops / структурирани интервюта
- Идентифициране на потенциала за оптимиране, дефиниция на целта
- Обща концепция и план на крайното постижение
- Дефиниция на детайлиран план с мерки
- Съпровождане при фазата на въвеждане, контролиране на проекта
- Системна интеграция, поддръжка и техническо обслужване

 Copyright 2006 ен-коннект ООД. Правен статус | Защита на данните
IT-консултация
IT анализ